Podmienky používania

Týmito podmienkami používania upravujeme práva a povinnosti našich užívateľov pri používaní našej webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Autorstvo a duševné vlastníctvo

Všetok obsah, ako texty, obrázky, videá a grafiky, na tejto stránke sú chránené autorskými právami a duševným vlastníctvom.

Povolené je používanie, distribúcia a zdielanie obsahu tejto stránky iba s naším písomným súhlasom.

  • Obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný, presúvaný alebo distribuovaný bez súhlasu autora.
  • Nesmie sa vykonávať žiadne úpravy alebo zmeny obsahu tejto stránky bez súhlasu autora.
  • Nesmie sa používať žiadna časť obsahu tejto stránky pre nezákonné alebo nekalé účely.
  • Obsah tejto stránky nesmie byť zobrazovaný na iných webových stránkach bez písomného súhlasu autora.

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v našej Zásade ochrany osobných údajov.

Zodpovednosť

Používanie tejto webovej stránky je na vlastné nebezpečenstvo.

  • Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené používaním tejto stránky.
  • Nenesieme zodpovednosť za obsah alebo spojenia s inými webovými stránkami, ktoré sú umiestnené na tejto stránke.
  • Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek technické problémy alebo výpadky, ktoré môžu spôsobiť nedostupnosť tejto stránky.